Egskeidingsyfer in Rusland sal skok: egskeidings per huwelike